La Meca, ciutat santa

Si bé no ha estat mai capital política, és el centre espiritual de l’islam. Ultra haver-hi nascut el seu profeta, Mahoma, la Ka’ba, on han d’orientar-se els musulmans en pregar, determina el seu caràcter sagrat. Fa 14 segles que a l’àrea considerada ḥaram, assenyalada per dues pedres i reservada exclusivament als fidels, hi tenen lloc els principals ritus del pelegrinatge que constitueix el cinquè pilar de l’islam. La població (1.614.800 habitants l’any 2003) s’incrementa uns 2.500.000 pelegrins del 7 al 12 del mes de ḏū l-ḥiğğa, que és el darrer del calendari islàmic.

El...