L’islam

Aquest mapa mostra la difusió de l’islam, practicat aproximadament pel 20% de la població mundial (vegeu els mapes 32, 34 i 35). Les àrees amb un percentatge més alt (entre un 91 i un 100% de musulmans) són el Magrib i els països del Pròxim Orient fins a l’Índia. Després trobem entre el 51 i el 90% de musulmans als països del nord d’Àfrica, a més de Somàlia, les antigues repúbliques soviètiques de l’Àsia central, Bangladesh i Indonèsia; l’únic país del continent europeu que té més del 51% de població musulmana és Albània. Després venen països que tenen entre el 21 i el...