Benoît de Maillet: vivent i no vivent

Benoît de Maillet ha estat potser el primer dels autors setcentistes (Maupertuis, Diderot, Erasmus Darwin, Buffon, Lacepède) que han especulat sobre l’evolució del vivent. En aquest fragment, l’autor parteix d’una anatomia comparada amb prou feines esbossada, encara que hi apareix explícitament el recurs a la noció d’homologia entre les ales dels ocells i les aletes dels peixos. El reconeixement de la unitat i la plasticitat del vivent és previ i indispensable per a la constitució de la idea de biosfera, perquè va lligat indissolublement a la concepció de les relacions entre vivent i no...