Bibliografia general referent al romànic a Catalunya

Repertoris, obres generals, guies de museus, obres auxiliars

  • Adell i Gisbert, Joan-Albert. L’arquitectura romànica, Els llibres de la Frontera, col·l. Coneguem Catalunya, Barcelona 1986.
  • Ainaud i de Lasarte, Joan. Cerámica y vidrio, dins Ars Hispaniae, vol. X, ed. Plus Ultra, Madrid 1952.
  • Ainaud i de Lasarte, Joan. Romanesque painting, Windenfeld and Nicolson, Londres 1965.
  • Ainaud i de Lasarte, Joan. La pittura romanica in Spagna, Milà 1966.
  • Ainaud i de Lasarte, Joan. Art romànic. Guia, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1973.
  • Alcolea i Gil, Santiago. Artes decorativas en la...