Iconografia de l’art romànic a Catalunya

Portada de Santa Maria de Ripoll, que té el programa iconogràfic més ampli de tot el país.

ECSA - M. Anglada

Dins de la ja llarga historiografia sobre l’art romànic a Catalunya, un dels capítols en els quals encara cal treballar molt és, sens dubte, la presentació d’un panorama complet de la iconografia desenvolupada en les diferents branques de la creació artística. Potser la raó principal d’aquesta mancança és que no és possible fer-ho i, afegiríem, tal vegada fóra inútil o innecessari intentar-ho. Formulat de la manera que ho hem fet, l’estudi s’hauria de centrar en la...