Marc històric i cronològic del món romànic a Catalunya

Els precedents de la formació política de Catalunya

Amb motiu de la celebració del mil·lenari de Catalunya escrivíem que no hi havia dubte que en un moment determinat ens trobàvem amb una sèrie de trets d’una certa identitat que començaren a afaiçonar, tímidament, el nostre poble; aquests trets no aparegueren de sobte, ni obeint a una consciència concreta, però hi eren, i lentament s’hi feren presents; perquè els pobles mai no apareixen de sobte, ni tenen una partida de naixença concreta en un any determinat. El naixement d’un poble forma un procés lent i es descabdella a poc a poc(*).

...