L’escultura romànica a Catalunya

L’escultura romànica a Catalunya té una història pròpia. En altres camps és més difícil fer la història de l’art català medieval de manera autònoma. L’escultura romànica és una tècnica essencialment regional, fruit de l’art i del mestratge d’artistes acostumats a curts desplaçaments. Les importacions són rares; el marbre és poc utilitzat i generalment els escultors tallen la pedra local. A vegades, com a Sant Cugat o a Girona, aquests treballadors de la pedra han volgut deixar constància de la seva manera de fer. Al claustre de Girona es pot veure com s’organitzava la feina a cada etapa del...