Les arts sumptuàries i artesanals

El treball dels artesans

Fris del claustre de la catedral de Girona, que representa diversos traginers transportant aigua amb una portadora i un barral, una de les representacions plàstiques més boniques del treball a l’edat mitjana.

ECSA

Els castells, els monestirs, les parròquies, les cases de les ciutats o de les viles, els masos; els seus habitants: laics o eclesiàstics, senyors o vassalls, guerrers o camperols tenien molts o pocs objectes al parament de la llar o a l’aixovar personal, elements decoratius o sumptuaris, armes, atuells o eines de treball, objectes per a la...