La moneda des del segle VIII al segle XIII

Consideracions prèvies

La història de la nostra terra en aquest període ofereix, en el camp de la numismàtica, una personalitat molt acusada; l’encunyació de monedes segueix un camí paral·lel al desenvolupament polític vers una desvinculació dels corrents dominants en l’imperi Carolingi, fins a assolir una total independència.

Es començà amb la moneda de Carlemany, dintre dels models carolingis, que havien establert un sistema pel qual la lliura de plata quedava dividida en 20 sous; el sou en 12 diners, i el diner en 2 òbols o malles. Però a mitjan segle IX s’inicià una veritable...