La pintura mural i sobre taula

La recuperació de la pintura romànica catalana

La història ha portat a identificar les arts i els països que les han produït, i aquestes identificacions, amb caràcter gairebé exclusiu, han esdevingut de vegades de tal intensitat que s’han convertit en paradigmàtiques; això vol dir que fer esment del país és pensar en aquell art, o bé a l’inrevés. Així, molt sovint, pensar en Catalunya vol dir pensar en art romànic. I potser, filant més prim, vol dir pensar en pintura romànica i sobretot en pintura mural. I això és així.

L’aportació del nostre país, Catalunya, a l’art romànic europeu, que...