Antoni Maria Gallissà i el mite del "Castell dels Tres Dragons"

En els llibres d’història dedicats a l’art català modern, hom hi troba la figura d’Antoni Maria Gallissà al costat d’importants arquitectes com Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch o Antoni Gaudí. D’aquests tres últims, en coneixem força bé el seu treball, ja sigui per mitjà de les biografies o bé per monografies de les seves obres. Contràriament, però, la persona i l’obra de Gallissà han transcendit ben poc. Què fa doncs que mereixi estar entre els arquitectes catalans més significatius de principi del segle XX? La resposta es troba en la seva breu però fecunda producció...