Paraments i revestiments en l'arquitectura modernista

L’ornamentació: la gran protagonista

Durant l’època del Modernisme s’aixecaren edificacions inspirades en èpoques i cultures molt diverses. El desig d’originalitat i la necessitat d’impulsar la creació d’un estil nou, propicià la construcció d’abundants edificis neoromànics, neogòtics, neobarrocs, neobizantins, neoegipcis, neomudèjars i eclèctics. La inèrcia en el planejament i la construcció porta majoritàriament a mantenir la concepció i estructura arquitectònica. Només un nombre molt reduït d’edificis aixecats durant el període modernista utilitzaren un llenguatge realment innovador...