Foneria i forja

Les arts dels metalls durant el període modernista són, encara, molt poc conegudes. El primer estudi que se n’ocupà fou El arte modernista catalán, d’Alexandre Cirici (1951) que serví de base als escrits posteriors. Trenta anys després, Núria de Dalmases i Antonio José Pitarch dedicaren un apartat específic als metalls, dins de l’obra Arte e industria en España. 1774-1907 (1982), on van donar a conèixer abundants dades inèdites derivades d’una intensa recerca documental. Aquests darrers anys, amb motiu d’exposicions sobre el Modernisme i les arts decoratives, han vist la llum una sèrie...