La diversitat arquitectònica dels Bassegoda

D’ençà del 1855, data del títol de Mestre d’Obres de Pere Bassegoda i Mateu (1817-1908), la família ha tingut un seguit d’arquitectes que han deixat bon nombre de construccions importants, especialment en els períodes de l’eclecticisme, el Modernisme i el Noucentisme. Els arquitectes que treballaren en aquests períodes foren Joaquim (1854-1938) i Bonaventura Bassegoda i Amigó (1862-1940), nebots de Pere, el qual fins al 1891 va ser un constructor, amb gran experiència com a contractista i dissenyador, d’edificis de ponderat eclecticisme entre els quals sobresurten la Casa Josep Añés al...