L'escultura aplicada a l'arquitectura

La decoració escultòrica aplicada a l’arquitectura al final del segle XVIII i inici del XIX està constituïda fonamentalment per obres importades d’Itàlia, i tot i així fou molt escassa. Durant la primera meitat del segle XIX en un nou context polític, Barcelona va trobar l’ocasió per a l’enlairament d’una nova ciutat en què es realitzaren obres importants. Tant els edificis públics com els privats reclamaren la participació de l’art escultòric. Es va treballar principalment en terracuita verge, sense vernís ni esmalt, encara que hi hagué excepcions. En algunes ocasions s’utilitzà el ferro...