El ferment d'una arquitectura diferent

Antoni Gaudí (1852-1926): Drac de ferro forjat (1885), finca Güell. Barcelona.

R.M.

Durant la segona meitat del segle XIX, Catalunya visqué una època de prosperitat industrial i, alhora, un desig d’integració plena en els corrents europeus. En cinquanta anys (1860-1910) assolí el que d’altres nacions europees van aconseguir en un període molt més dilatat. A l’època de la Restauració i, més concretament durant la preparació de l’Exposició Universal del 1888, Barcelona i d’altres ciutats catalanes assoliren una notable transformació urbana i intel·lectual. En aquest marc, cal...