Adenopatia

L’adenopatia és l’increment de la grandària de qualsevol dels molts ganglis limfàtics que hi ha distribuïts per tot el cos, disposats superficialment, sota la pell, o bé profundament, com els que es localitzen al costat dels pulmons o a l’abdomen.

Les anomenades adenopaties superficials es presenten com a protuberàncies sota la pell. Són visibles a ull nu i evidents quan es palpen. D’altra banda, hi pot haver adenopaties superficials en qualsevol part del cos, però són especialment freqüents al coll, els engonals i les aixelles. La grandària de les adenopaties és molt variable, com també ho...