Esplenomegàlia

L’esplenomegàlia consisteix en l’augment de la grandària de la melsa. Hi ha persones que tenen la melsa més gran del que és habitual, sense que hi hagi cap trastorn que ho justifiqui. En la gran majoria dels casos, però, l’esplenomegàlia constitueix una manifestació de diversos trastorns que la poden originar, especialment alteracions hematològiques.

L’augment de la grandària de la melsa pot ésser degut a diversos trastorns no hematologies com ara cirrosi hepàtica, mononucleosi infecciosa o paludisme. Entre les malalties de la sang que poden causar esplenomegàlia cal destacar les anèmies...