De la siderúrgia a la metal·lúrgia

Les foneries o tallers de segona fusió

Ferrocarrils de via estreta destinats a la línia de Barcelona-Clot-Sant Andreu, construïts per La Maquinista Terrestre i Marítima, Diccionario Industrial, C. Camps i Armet.

Els esforços per a crear una siderurgia catalana estaven abocats al fracàs mentre es mantingués el sistema d’alts forns alimentats per mineral de ferro i foc de carbó d’hulla o de coc. A Catalunya no hi havia ferro suficient, ni carbó de qualitat. El que es mantenia i augmentava era la demanda de màquines i productes metal·lúrgics, la columna vertebral de tota...