Els constructors de màquines

La maquinària agrícola

L'agricultura catalana del segle XIX està emmarcada per dos corrents: un de tradicional, conservador, en el sentit immobilista de la paraula, i un corrent innovador que acull i promou la introducció de noves tècniques agrícoles, de noves màquines, dels adobs químics.

En un quadre adjunt podem veure un retrat del que podia ser la pagesia conservadora, suspicaç i desconfiada a l'hora de valorar la maquinària introduïda per la industrialtizació. És un extracte d'una guia satírica i s'ha de prendre com el que es proposava el seu autor.

Aquest personatge carregat de...