Charles Lyell: els equilibris naturals tenen causes materials

Lyell, a diferència de Linné, ja no atribueix causes providencials als mecanismes que mantenen si fa no fa constants les proporcions entre les poblacions naturals. Els equilibris naturals, per a Lyell, el fundador de la geologia moderna, tenen causes materials. Allí on Linné veia una intenció divina, Lyell constata efectes cecs de les forces de la natura. Aquest text, curiosament poc divulgat, representa un dels primers exemples d’una especulació del que avui podria emmarcar-se en l’ecologia teòrica. En el seu temps, però, no tenia encara un encaix clar, bé que va aparèixer en un llibre de...