George E. Hutchinson: la biosfera no és indestructible

Per a George Evelyn Hutchinson la biosfera era alguna cosa més que la part del planeta on existeix la vida; en ella se solidaritzen tots els ecosistemes i els grans fluxos de matèria i energia que s’hi manifesten. Estudià la seva evolució al llarg de les edats geològiques, d’ençà de l’aparició de la vida, i demostrà que actualment aquests fluxos són pertorbats per les activitats humanes.

“Perquè la biosfera continuï funcionant, els materials biològicament importants han d’experimentar canvis cíclics, per tal que un cop utilitzats es recuperin, amb una certa despesa d’energia solar, i...