François A. Forel: les "reencarnacions de la matèria" en el llac Léman

Amb una terminologia i uns recursos teòrics diferents, el que descriu Forel en aquest passatge del seu estudi del llac Léman és el que anys després Arthur G. Tansley anomenaria ecosistema. Tanmateix, no seria fins a l’aparició de la concepció dinamicotròfica d’ecosistema de Raymond L. Lindeman que les intuïcions de Forel, aquestes ‘reencarnacions, transmutacions i metamorfosis successives de la matèria orgànica’, serien avaluades quantitativament i esdevindrien part del nucli essencial de la teoria ecològica.

“Quantes reencarnacions successives experimenta aquesta matèria orgànica en...