Paul R. Ehrlich: 120 habitants/m2 a la Terra d'aquí a 900 anys?

Paul Ralph Ehrlich i la seva muller Anne promouen des de la dècada del 1960 un ecologisme neomalthusià antinatalista. Entomòlegs de formació, els llibres que han publicat no mostren grans innovacions amb relació als estudis sobre demografia mundial que els han precedit, només una presentació esbiaixada i efectista dels fets. Si bé és cert que als països en vies de desenvolupament la població sempre creixent continua essent l’agent primordial de transformació del medi (a diferència dels països desenvolupats, on aquest paper correspon al consum energètic també creixent), resulta més discutible...