Nicholas Georgescu-Roegen: la dura llei de l'entropia

El pensament econòmic (tant el de tradició liberal com el de tradició marxista) separa completament el mecanisme dels circuits econòmics del seu entorn material, i aplica al seu estudi models mecanicistes. Però tot procés econòmic, com qualsevol procés en què hi hagi bescanvi d’energia, és entròpic. Podrà recuperar una part de l’entropia en forma d’informació, d’estructura, en el producte acabat o en el servei donat, però no sense degradar una part de l’energia esmerçada en el procés ni sense produir deixalles. Paradoxalment, en prescindir de la realitat material dels processos econòmics...