Lewis Mumford: l'ocàs del progrés

Al llarg de tota la seva vida Lewis Mumford s’interessà pels efectes negatius de la tècnica sobre les societats humanes. Aquest fragment de “Technics and civilization” (‘Tècnica i civilització’) que, tot i haver estat publicat per primera vegada el 1934, conserva tota la seva vigència (fins al punt que l’edició del 1963, lleugerament revisada, encara es tradueix i es reimprimeix més de trenta anys després), presenta el sociòleg nord-americà com un dels primers pensadors que reflexiona sobre l’ocàs de la ideologia del progrés indefinit que, d’ençà del segle XIX, vincula la felicitat de la...