Centre General de Préstecs i Dipòsits (1881-1924)

La constitució

Aquesta entitat de crèdit es constituí el 3 d’abril de 1882, fora ja dels moments forts d’eufòria, amb una borsa en plena baixa de cotitzacions i sensació general de crisi financera. Cap relació, per tant, amb els bancs anteriors.

L’escriptura de constitució exposa clarament l’objectiu de l’empresa: es tracta de remunerar el petit estalvi i de fer crèdit, especialment amb garantia de mercaderies, una fórmula poc practicada pels bancs barcelonins en aquells moments. La remuneració del petit estalvi fa pensar en les caixes d’estalvis, que es proposen el mateix i els...