Crèdit català (1881-1924)

La constitució

Obligació del Crèdit Català, 1886.

És una societat que es creà el 20 de novembre de 1883. Segons els estatuts socials “el objeto de la sociedad es organizar, establecer, desarrollar y esplotar (sic) toda clase de negocios que sean o tengan relación con la Banca, Industria, Comercio, Ciencias, Letras y Artes, etc. y que se consideren de probable éxito para lograr una buena renta a los accionistas que impusieren su capital”.

Tant el capital com l’accionariat queden lluny de la majoria dels projectes ambiciosos. El capital és tan sols de 250 000 pessetes i se’n...