Desviació de la columna vertebral

Definició

Són considerades desviacions de la columna vertebral les diverses alteracions que normalment afecten aquesta estructura, anomenades escoliosi, cifosi i lordosi.

Anatomia

La columna vertebral constitueix l’eix de l’esquelet. D’una banda, s’uneix al cap i, de l’altra, als ossos de les espatlles i la pelvis, que enllacen amb els altres membres. La seva funció és de permetre el moviment del tronc i alhora garantir l’equilibri corporal. A més, protegeix la medul·la espinal localitzada al seu interior.

Es tracta d’una estructura molt complexa formada per una sèrie d’ossos, les...