Tumor maligne d’os

Definició

tmo.jpgHom defineix el tumor maligne d’os com a un conjunt de cèl·lules provinents dels diversos teixits que formen l’estructura òssia que, en un moment determinat i per causes desconegudes, experimenten una alteració del material genètic i es comencen a reproduir anormalment. Les cèl·lules que componen el tumor maligne, observades al microscopi, presenten característiques diferents a les del teixit que els donà origen. Solen ésser més grans, de formes irregulars i amb un nucli també més gran. Alhora, són molt actives, es reprodueixen a un ritme accelerat i formen una massa de límits...