Tumor benigne d’os

Definició

El tumor d’os és constituït per un conjunt de cèl·lules, provinents dels diversos teixits que formen l’estructura òssia, que, per raons desconegudes, en un moment determinat experimenten una alteració del material genètic i es comencen a reproduir a un ritme superior al normal. Es considera que el tumor és benigne quan les cèl·lules que el conformen, observades al microscopi, presenten un aspecte similar a les del teixit del qual procedeixen. En aquest cas, les cèl·lules del tumor continuen unides entre elles amb una gran cohesió i es mantenen nítidament separades de l’os que les...