Anatomia i fisiologia de l’aparell locomotor

L’aparell locomotor es compon d’una sèrie d’estructures la funció de les quals és de constituir el suport de l’organisme i possibilitar-ne els desplaçaments. El terme locomotor procedeix dels mots llatins locus, que significa ‘lloc’, i motor, ‘el que mou’.

L’aparell locomotor es compon dels ossos, les articulacions i els músculs somàtics o esquelètics. Com que el conjunt format pels ossos i les articulacions és anomenat esquelet, una altra denominació que rep l’aparell locomotor és la d’aparell o sistema músculo-esquelètic.

Les estructures components de l’aparell locomotor funcionen...