Luxació congènita de maluc

Definició

La luxació congènita de maluc consisteix en el desplaçament dels segments ossis vinculats en aquesta articulació, que perden el contacte normal a causa de factors generats durant la vida intrauterina.

Anatomia i causes

L’articulació del maluc, o articulació coxo-femoral, és una articulació que enllaça l’os coxal de la pelvis amb el fèmur. Correspon a l’os coxal un segment ossi fix format per una excavació de forma esfèrica, anomenada cavitat cotiloide. Quan al fèmur, correspon un segment ossi mòbil, de forma arrodonida, que és l’extrem superior o cap del fèmur.

Una sèrie...