Espondilitis anquilosant

Definició

L’espondilitis anquilosant és una malaltia crònica caracteritzada per una inflamació en diverses articulacions, sobretot a la columna vertebral, i que amb el pas del temps limita la capacitat de moviment de les articulacions en què s’ha localitzat.

La denominació que rep procedeix del mot espòndil, que significa ‘vèrtebra’, amb el sufix -itis, que vol dir ‘inflamació’, i del terme anquilosi, que designa l’abolició del moviment articular, la conseqüència més evident en l’evolució d’aquesta malaltia.

Causes

La causa de l’espondilitis anquilosant no és coneguda. Hom...