Osteomalàcia i raquitisme

Definició

L’osteomalàcia i el raquitisme són trastorns del metabolisme dels ossos causats per la manca de vitamina D, consistent en el reblaniment del teixit ossi per manca del dipòsit de calci i fòsfor, minerals que donen duresa a l’os. En realitat, es tracta d’un mateix trastorn, i el nom varia segons l’edat en què es presenta: s’anomena raquitisme quan afecta els infants els ossos dels quals s’estan formant encara, i osteomalàcia quan es dóna en adults que ja tenen els ossos formats.

Causes

L’os és un teixit sòlid pel dipòsit de compostos de calci i fòsfor que té a l’interior...