Diverticle de Meckel

El diverticle de Meckel constitueix una dilatació anormal de la paret intestinal, en forma tubular, que es localitza propera a la zona d’unió de l’intestí prim amb l’intestí gros, és a dir, on es troba l’apèndix cecal o cec, i que es produeix quan, per raons desconegudes, el conducte vitel·lí, el conducte que comunica el cordó umbilical amb l’intestí del fetus, no es col·lapsa del tot després del naixement. En aquests casos, doncs, la paret del conducte vitel·lí, d’una estructura semblant a la de la paret intestinal, forma una dilatació o diverticle allargat, la base del qual desemboca...