Vòlvul intestinal

És anomenada vòlvul intestinal la torsió d’un segment de l’intestí gros sobre el propi eix, que es produeix sobtadament i que provoca una obstrucció brusca del trànsit del contingut intestinal.

L’intestí gros es manté fix a l’interior de la cavitat abdominal, bàsicament, gràcies al mesenteri, una làmina de teixit conjuntiu que cobreix aquest òrgan i el lliga a les vísceres i els teixits propers. Perquè es produeixi un vòlvul intestinal, doncs, cal que el mesenteri sigui més llarg del que hom considera normal, o bé que no cobreixi tota la superfície de l’intestí, com s’esdevé sovint en el cas...