Tumor maligne d’anus

Definició

És anomenat càncer o tumor maligne d’anus el desenvolupament anòmal d’un grup de cèl·lules procedents dels teixits que formen el conducte anal, que es reprodueixen molt acceleradament i originen la formació d’una massa o tumor. Aquests tumors tendeixen a créixer cap a la llum del conducte anal, i es manifesten habitualment amb l’aparició d’un nòdul en la superfície del conducte anal, que sovint s’erosiona i sagna. També sol originar coïssor o dolor, sobretot després de les deposicions. Sense tractament, les cèl·lules tumorals tendeixen a infiltrar-se pels teixits profunds, es...