Diverticulosi

Definició

La diverticulosi constitueix un trastorn molt freqüent de causes que encara no han estat determinades clarament. Es caracteritza per la presència de divertides al còlon, és a dir, de nombroses dilatacions anormals en forma de sac a la paret de l’intestí gros. Sol ésser asimptomàtic en la majoria de les persones, per bé que amb una certa freqüència es manifesta amb alteracions de les deposicions, ja sigui en forma d’episodis de restrenyiment o de diarrea. Igualment, de vegades els divertides intestinals s’inflamen i s’infecten, i originen una complicació específica de la...