Tumor maligne de fetge

Definició

És anomenat tumor maligne de fetge, càncer primitiu de fetge o càncer hepàtic el desenvolupament anormal d’un grup de cèl·lules dels teixits d’aquest òrgan que proliferen de manera accelerada i formen una massa tumoral. Les cèl·lules d’aquesta massa tendeixen a infiltrar-se pel teixit sa, i també a introduir-se en la circulació limfàtica o sanguínia per tal d’atènyer d’altres òrgans i reproduir nous tumors secundaris. Al fetge també es poden desenvolupar tumors secundaris o metàstasis, procedents de tumors malignes primitius d’altres òrgans, com ara el pulmó o la mama.

Al...