Diverticle esofàgic

Definició

És anomenada diverticle esofàgic la dilatació anormal d’un sector de la paret de l’esòfag que, formant una bossa, es manté en comunicació amb la llum esofàgica a través d’un orifici o un conducte. Els divertides, que se solen presentar en persones adultes, poden ésser asimptomàtics o bé causar molèsties i dificultats relacionades amb la deglució dels aliments.

Tipus i causes

Segons la localització que presenten, hi ha tres tipus de divertides esofàgics: l’anomenat diverticle de Zenker, que es localitza a la zona d’unió de la faringe amb l’esòfag; el diverticle de l’esòfag...