El consell o assessorament genètic

Es denomina consell genètic el conjunt d’estudis i càlculs realitzats per a determinar les probabilitats de tenir fills amb alguna malaltia genètica o cromosòmica específica, i també els mètodes diagnòstics específics que es duen a terme durant la gestació, per a determinar el risc d’una eventual descendència afectada —prevenció primària— i els estudis genètics de les persones afectades per a establir-ne el pronòstic i els possibles tractaments pal·liatius, o prevenció secundària.

En realitat, no es tracta d’un consell, ja que l’especialista es limita a calcular les probabilitats que té una...