El llenguatge de la música

Els elements del llenguatge musical

Tocar un instrument i cantar són, com parlar, escriure o dibuixar, maneres d’expressar-se i de comunicar-se i, com tots els sistemes de comunicació, tenen les seves regles i característiques pròpies referides al seu tipus de llenguatge específic.

El llenguatge de la música es basa en sons que poden distingir-se entre ells gràcies a quatre característiques fonamentals: to (altura del so com a conseqüència del major —agut— o menor —greu— nombre de vibracions per segon), intensitat (força dinàmica amb què és emès el so), durada (espai de temps que dura l...