L'art al segle de la burgesia

La reacció al neoclassicisme i el romanticisme

Pot semblar difícil arribar a una definició unitària del terme romanticisme observant les manifestacions artístiques que s’esdevingueren a Europa entre la segona meitat del segle XVIII i la primera meitat del segle següent, perquè aparentment els diversos resultats van en direccions diferents. En realitat, el fil conductor comú es pot trobar si es parteix dels orígens del fenomen i se’n descobreix la llavor en el pensament il·lustrat. Aquest era amarat de sensibilitat envers la història, i inclinat a reconèixer els vincles que menen a una visió...