El llenguatge del cos: la dansa

En la dansa, és el cos qui parla

La dansa és un llenguatge comparable fins i tot al “llenguatge verbal” de l’escriptor i del poeta. D’altra banda, com afirma el gran coreògraf i ballarí francès Maurice Béjart, “la dansa és una de les rares activitats humanes en què l’home s’implica en la seva totalitat: cos, cor i esperit… Per a un nen, ballar és tan important com parlar, comptar o aprendre geografia. Per al nen que neix ballador és essencial no desaprendre aquest llenguatge per la influència d’una educació repressiva i frustrant”.

De quina manera parla el cos en la dansa?

La cultura...