L'art medieval

L’art a l’alta edat mitjana

L’expressió “alta edat mitjana” designa el període que va des de la caiguda de l’imperi Romà d’Occident fins a la fi del primer mil·lenni de la nostra era. Són segles que a Occident es caracteritzen per la barreja de poblacions i cultures diferents, per la fragmentació política i institucional, per la greu crisi de les ciutats, per la reducció dels horitzons econòmics a l’àmbit local i per la inseguretat generalitzada de les persones i de les comunitats (vegeu també “L’edat mitjana”).

En un panorama en molts aspectes tan negatiu, o si més no considerat difícil...