L'art de civilitzacions llunyanes

L’art en civilitzacions molt diverses

En tots els temps i en totes les cultures sorgeixen formes d’expressió artística. En la Qd·3, dedicada a l’art antic i clàssic, hem vist que els homes del paleolític ja il·lustraven les parets de les coves amb escenes relatives a la seva vida quotidiana. Ben aviat, els significats predominantment magicorituals i religiosos que tenien aquestes representacions es van anar ampliant amb una finalitat artística autònoma, que els va acabar substituint. Les poblacions que avui viuen al marge de la civilització moderna, en condicions materials i tecnològiques...