L'art del Renaixement

L’humanisme i el primer Renaixement a Itàlia

El moviment cultural que se sol designar amb el terme humanisme neix a Itàlia entre la segona meitat del segle XIV i el començament del segle XV, si bé en el camp de les arts figuratives i de l’arquitectura arrela a les primeres dècades del segle XV. Tanmateix, es parla preferentment de “primer Renaixement”.

Les mateixes bases de l’humanisme, amb l’exaltació de la llibertat intel·lectual i de la capacitat autònoma de creació, que es nodreixen de l’estudi de les humanae litterae, són el punt de partida per a la definició de la nova figura de l...