L'art de les avantguardes

Les avantguardes “històriques”

Al començament del segle XX la producció artística ha arribat a un punt de ruptura respecte de la tradició, i cada cop es fa més profund el solc que durant molt de temps separà els artistes del gran públic i determinà el distanciament existent en part encara ara entre els “intel·lectuals” i la gran majoria de la gent. L’art, en privilegiar sobretot el treball teòric, se serveix ara de llenguatges que escapen a la comprensió immediata de l’obra per part del públic. Fins aleshores aquest reconeixia de seguida els temes tractats. En realitat, però, el simple...