La música al llarg dels segles

Els orígens de la música

Com i on s’origina la música és una qüestió evidentment irresoluble atesa la manca de testimoniatges històrics directes. D’altra banda, la música no s’ha entès sempre com una manifestació artística autònoma, sinó que tot sovint ha estat, i continua essent, un complement subsidiari d’altres activitats. En determinades civilitzacions tribals, per exemple, no existeix cap paraula que, com el terme “música”, es refereixi tant al cant com a l’expressió instrumental.

A l’origen no es concep com una realitat autònoma, i encara menys com una activitat amb fins estètics...